ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί έως τις 17.00 της ίδιας ημέρας.

Κόστος αποστολής: 3 Ευρώ ώς τα πρώτα δύο κιλά και έπειτα 1 Ευρώ ανά κιλό
Κόστος αποστολής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 100€

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εντός τριών (4) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί έως τις 17.00 της ίδιας ημέρας.

Κόστος αποστολής: 3 Ευρώ ώς τα πρώτα δύο κιλά και έπειτα 1 Ευρώ ανά κιλό
Κόστος αποστολής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 100€

ΝΗΣΙΑ

Εντός τριών (4) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί έως τις 17.00 της ίδιας ημέρας.

Κόστος αποστολής: 3 Ευρώ ώς τα πρώτα δύο κιλά και έπειτα 1 Ευρώ ανά κιλό
Κόστος αποστολής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 100€

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Εντός τριών (5-6) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας, για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί έως τις 17.00 της ίδιας ημέρας.

Κόστος αποστολής: 3 Ευρώ ώς τα πρώτα δύο κιλά και έπειτα 1 Ευρώ ανά κιλό
Κόστος αποστολής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 100€